سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 72


راهنما
دعوت دوستان

سوال 72 | ۱۸ فروردین ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
استدلال
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


درشکل مقابل، دو مثلث کناری متساوی الساقین و  می باشد. دو خط d و  با زاویه‌ی چند درجه متقاطع‌اند؟    

 

پاسخ

  

40

زاویه ی بین دو خط d و  را x می نامیم. با توجّه به مثلث ایجاد شده، نتیجه می شود:
 
ازطرفی:                                                           
بنابراین نتیجه می شود: .
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:30
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:36
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:39
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:44
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهریحانه حسینی

ریحانه حسینی

نفر 5 با 0:0:46
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه