سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 427


راهنما
دعوت دوستان

سوال 427 | ۰۸ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد جایگشت های حروف كلمه ی «DAMDARAN» به شرط آن که حروف یکسان کنار هم قرار گیرند کدام است؟
 

پاسخ

  

120

 حرف های D را کنار هم و حرف های A را نیز کنار هم قرار می دهیم و آن ها را داخل بسته هایی قرار می دهیم سپس هر بسته را ۱ شیء در نظر می گیریم:
 تعداد کلمات 
توجه کنید که دیگر داخل بسته ها را نمی شماریم چون حروف داخل هر بسته، یکسان هستند و جابه جایی آن ها با هم کلمه ی جدیدی ایجاد نمی کند. 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:20
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:35
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 4 با 0:0:51
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 5 با 0:0:55
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه