سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 428


راهنما
دعوت دوستان

سوال 428 | ۰۹ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد ۵ رقمی وجود دارد که تمام ارقام آن زوج و غیرصفر است؟
 

پاسخ

  

1024

باید از ارقام ۲، ۴، ۶ و ۸ برای پر کردن خانه ها استفاده کنیم ضمناً تکرار ارقام مجاز است چون محدودیتی ذکر نشده است:

 تعداد عددها  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:16
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:17
55 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:51
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه