سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 428 | ۰۹ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد ۵ رقمی وجود دارد که تمام ارقام آن زوج و غیرصفر است؟
 

پاسخ

  

1024

باید از ارقام ۲، ۴، ۶ و ۸ برای پر کردن خانه ها استفاده کنیم ضمناً تکرار ارقام مجاز است چون محدودیتی ذکر نشده است:

 تعداد عددها  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:16)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر دوم (با 0:0:17)
30 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:51)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه