سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 429


راهنما
دعوت دوستان

سوال 429 | ۱۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با حروف کلمه ی «EXPORT»  چند کلمه حرفی می توان نوشت به طوری که دو حرف «O» و «P» همواره کنار هم و در وسط واقع باشند؟ (بدون تکرار حروف)
 

پاسخ

  

48

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:31
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:44
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:47
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:48
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:0:52
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه