سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 429 | ۱۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
استدلال ریاضی
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با حروف کلمه ی «EXPORT»  چند کلمه حرفی می توان نوشت به طوری که دو حرف «O» و «P» همواره کنار هم و در وسط واقع باشند؟ (بدون تکرار حروف)
 

پاسخ

  

48

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:31)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر دوم (با 0:0:44)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر سوم (با 0:0:47)
30 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر چهارم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر پنجم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه