سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 430


راهنما
دعوت دوستان

سوال 430 | ۱۱ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


چندتا از زیرمجموعه های ۴ عضوی مجموعه ی  حتماً شامل اعضای ۷ و ۶ هستند؟
 

پاسخ

  

10

با یک انتخاب اجباری مواجه ایم؛ یعنی از ۴ عضوی که می خواهیم انتخاب کنیم، ۲تا قبلا انتخاب شده اند (اعضای ۶ و ۷)، پس حالا باید ۲ عضو باقی مانده را از بین اعضای {۱٫۲٫۳٫۴٫۵} انتخاب کنیم:
 تعداد زیر مجموعه های مطلوب 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:10
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:19
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 3 با 0:0:22
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 4 با 0:0:40
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:41
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 6 با 0:0:46
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 7 با 0:0:47
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه