سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 430 | ۱۱ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


چندتا از زیرمجموعه های ۴ عضوی مجموعه ی  حتماً شامل اعضای ۷ و ۶ هستند؟
 

پاسخ

  

10

با یک انتخاب اجباری مواجه ایم؛ یعنی از ۴ عضوی که می خواهیم انتخاب کنیم، ۲تا قبلا انتخاب شده اند (اعضای ۶ و ۷)، پس حالا باید ۲ عضو باقی مانده را از بین اعضای {۱٫۲٫۳٫۴٫۵} انتخاب کنیم:
 تعداد زیر مجموعه های مطلوب 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:10)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:19)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر سوم (با 0:0:22)
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر چهارم (با 0:0:40)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر پنجم (با 0:0:41)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه