سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 433


راهنما
دعوت دوستان

سوال 433 | ۱۴ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع ، یک چندجمله ای از درجه ی دوم باشد، ضریب بزرگ ترین درجه ی آن چقدر است؟
 

پاسخ

  

11

عبارت داده شده را به صورت چند جمله ای تبدیل می کنیم:
 
چون چند جمله ای از درجه ی دوم است، پس باید ضریب جمله ی درجه ی سوم برابر صفر باشد:
 
اگر  باشد، در این صورت داریم:
 
بنابراین ضریب برابر ۱۱ خواهد بود.

برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 3 با 0:0:46
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:50
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 6 با 0:0:51
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 سال پیش
5 0

منظورم هشت بود ۱۸ چاپ شد

ارسال دیدگاه