سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 433 | ۱۴ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع ، یک چندجمله ای از درجه ی دوم باشد، ضریب بزرگ ترین درجه ی آن چقدر است؟
 

پاسخ

  

11

عبارت داده شده را به صورت چند جمله ای تبدیل می کنیم:
 
چون چند جمله ای از درجه ی دوم است، پس باید ضریب جمله ی درجه ی سوم برابر صفر باشد:
 
اگر  باشد، در این صورت داریم:
 
بنابراین ضریب برابر ۱۱ خواهد بود.

برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر اول (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر دوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر چهارم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر پنجم (با 0:0:51)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

منظورم هشت بود ۱۸ چاپ شد

ارسال دیدگاه