سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 435


راهنما
دعوت دوستان

سوال 435 | ۱۶ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  کوچکترین مضرب مشترک دو چندجمله ای  باشد، حاصل  چند است؟
 

پاسخ

  

-5

 یک عبارت درجه 3 است. پس از تجزیه باید به سه عبارت درجه یک تجزیه شود. زیرا در کوچکترین مضرب مشترک  عبارت درجه دویی که تجزیه نشود، وجود ندارد.
با کمی فکر متوجه می شویم که  بر هر دو عبارت  بخش پذیر است. در غیر این صورت توان  یا  در ک.م.م باید 3 می شد.
 بر بخش پذیر است، پس  .
 

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 1 با 0:0:48
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 2 با 0:0:49
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 3 با 0:0:52
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 4 با 0:0:52
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 5 با 0:1:7
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:54
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه