سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 438


راهنما
دعوت دوستان

سوال 438 | ۱۹ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


10 پسر می‌خواهند بسکتبال بازی کنند. به چند روش می‌توانیم آن‌ها را به دو تیم پنج نفره تقسیم کنیم، اگر مهدی بخواهد هم تیمی پدرام باشد و پرهام نخواهد در تیم داریوش باشد؟
 

پاسخ

  

30

مهدی هم تیمی پدرام است. از بین پرهام و داریوش یکی باید هم تیمی مهدی و پدرام باشد و دیگری نباشد، پس 2 انتخاب داریم. تا اینجا 3 نفر از اعضای یک تیم مشخص شده‌اند. 2 نفر عضو دیگر این تیم باید از بین 6 بازیکن باقی‌مانده انتخاب شوند. یک تیم که تکمیل شود، تیم دیگر خودبه خود تکمیل خواهد شد. پس تعداد حالت‌های ممکن برابر است با:

 

برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 1 با 0:0:43
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:53
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه