سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 439


راهنما
دعوت دوستان

سوال 439 | ۲۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


به چند طریق می توان ۵ کتاب متمایز را بین ۲ نفر تقسیم کرد به طوری که به هر کدام از افراد، حداقل یک کتاب برسد؟
 

پاسخ

  

30

اگر هیچ شرطی نداشتیم، می گفتیم هر کتاب ۲ حالت دارد پس کل کار دارای حالت است که از این ۳۲ حالت، ۲ حالتش قبول نیست، حالت های کل کتاب ها به یک نفر رسیده است.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:29
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:53
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 سال پیش
8 0

با یک روش دیگه هم میشه که :
یک کتاب انتخاب کنیم بدیم نفر اول
یا دو کتاب انتخاب کنیم بدیم نفر اول
یا سه کتاب انتخاب کنیم بدیم نفر اول
یا چهار کتاب انتخاب کنیم بدیم نفر اول
که میشه انتخاب 1 از 5 + انتخاب 2 از 5 + انتخاب 3 از 5 + انتخاب 4 از 5 = 30
البته روش شما بهتر بود 👌👌

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون از شما

ارسال دیدگاه