سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 440


راهنما
دعوت دوستان

سوال 440 | ۲۱ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار  ، نقطۀ می‌نیمم نمودار سهمی  بر روی خط  واقع است؟
 

پاسخ

  

2

عرض رأس سهمی در نمودار  می‌شود .اگر a منفی باشد سهمی ماکزیمم دارد و اگر a مثبت باشد. می‌نیمم دارد. پس پاسخ  است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:37
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 2 با 0:0:46
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:47
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:48
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه