سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 442


راهنما
دعوت دوستان

سوال 442 | ۲۳ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:1:5

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل عددی  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

12

                                

برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 1 با 0:0:33
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:48
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 3 با 0:1:43
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه