سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 443


راهنما
دعوت دوستان

سوال 443 | ۲۴ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، مقدار عددی  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

92

                                                                                      

برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 1 با 0:0:23
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 2 با 0:0:49
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 3 با 0:0:55
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 4 با 0:1:18
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه