سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 442


راهنما
دعوت دوستان

سوال 442 | ۲۳ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار  بیش‌ترین مقدار عبارت  برابر 180 است؟
 

پاسخ

  

-1/3

سهمی به معادلۀ  وقتی بیش‌ترین مقدار را دارد که a منفی باشد. عرض نقط،  رأس سهمی را می‌نویسیم:


 

برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:44
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:51
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 6 با 0:0:52
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه