سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 443 | ۲۴ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


کم‌ترین مقدار عبارت  به ازای مقدارهای حقیقی  برابر است با:       (مسابقات ریاضی آمریکا)
 

پاسخ

  

-16

سهمی به معادلۀ  را در نظر بگیرید، ضریب  مثبت است، پس عرض رأس سهمی، مقدار می‌نیمم عبارت می‌شود:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:31
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 2 با 0:0:47
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:1:28
37 بار نفر اول
126 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه