سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 445


راهنما
دعوت دوستان

سوال 445 | ۲۶ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دو برابر عددی از عدد دیگر 6 واحد بیش‌تر است. اگر حاصل ضرب آن‌ها می‌نیمم باشد، مجموع آن دو عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

-3/2

اگر یکی از عددها x باشد، عدد دیگر  می‌شود. حاصل ضرب آن‌ها  می‌شود:

طول نقطۀ رأس سهم ی  را می‌نویسیم:

پس مجموع دو عدد می‌شود:


برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:46
11 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه