سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 450


راهنما
دعوت دوستان

سوال 450 | ۳۱ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، چند پاره خط دیگر مساوی با AD وجود دارد؟

 

پاسخ

  

2

                                                                       

برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم

پریسا خالصی مقدم

نفر 1 با 0:0:25
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 2 با 0:0:38
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 3 با 0:0:38
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:49
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه