سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 447 | ۲۸ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کم ترین مقدار عبارت وقتی که تغییر می کند، کدام است؟
 

پاسخ

  

7/4

کم ترین مقدار عبارت یعنی مقدار مینیمم تابع که برابر است با:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:26
32 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:45
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:51
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:53
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه