سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 449


راهنما
دعوت دوستان

سوال 449 | ۳۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


16 – با حروف کلمه‌ی «تهران» چند کلمه‌ی 3 حرفی و بدون تکرار حروف می‌توان ساخت که با حرف نقطه‌دار شروع شود؟
 

پاسخ

  

24

 چون کلمه‌ مورد نظر سه حرفی است، سه خانه می‌کشیم و چون شروع کلمه با حرف نقطه دار باشد، خانه‌ی سمت راست به دو طریق پر می‌شود (حروف ت و ن). از طرفی تکرار حروف مجاز نمی‌باشد. پس خانه های وسط و سمت چپ به چهر طریق و سه طریق پر می‌شوند. بنابراین:
                                                                                                                 


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:18
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:20
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 5 با 0:0:51
1 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 6 با 0:0:57
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه