سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 75 | ۲۱ فروردین ۹۹

نام درس
هندسه
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تشابه مثلث ها و کاربردهای آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل ، طول BD چند واحد است؟  

 

پاسخ

  

25


  ، بنابراین . لذا:
 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:18)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد ثابت عهد جهرمی

محمد ثابت عهد جهرمی

نفر دوم (با 0:0:24)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر سوم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر چهارم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر پنجم (با 0:0:45)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه