سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 458


راهنما
دعوت دوستان

سوال 458 | ۰۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

2

 

برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 2 با 0:0:52
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه