سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 459


راهنما
دعوت دوستان

سوال 459 | ۰۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در تجزیه ی  چه تعداد از عامل های  وجود دارد؟
 

پاسخ

  

5

 

برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 1 با 0:0:42
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 3 با 0:0:44
8 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:50
12 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:51
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه