سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 460


راهنما
دعوت دوستان

سوال 460 | ۱۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر یکی از جواب های معادله ی  برابر 2 باشد، مجموع دو جواب دیگر معادله کدام است؟
 

پاسخ

  

0

اگر  جواب معادله ی  باشد، آنگاه  . پس عبارت  بر  بخش پذیر است.
 

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:42
9 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:53
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه