سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 461


راهنما
دعوت دوستان

سوال 461 | ۱۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باقی مانده تقسیم بر باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

3

رابطه تقسیم را می نویسیم:
 

برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:1:27
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه