سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 462


راهنما
دعوت دوستان

سوال 462 | ۱۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-6

نکته:

 
 
 
 
 
 
 
 
در این تست، چون 6 عددی زوج است، با توجه به اتحاد (2) در نکته فوق می توان نوشت:
 

برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 1 با 0:0:44
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه