سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 463


راهنما
دعوت دوستان

سوال 463 | ۱۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
1,700 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، مقدار کدام است؟

پاسخ

  

3


 

برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 1 با 0:0:47
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:57
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه