سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 464


راهنما
دعوت دوستان

سوال 464 | ۱۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده تقسیم بر کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:1:39
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه