سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 467


راهنما
دعوت دوستان

سوال 467 | ۱۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر چندجمله ای برابر و بخش پذیر باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

2

 

برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 1 با 0:0:48
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 2 با 0:0:49
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:49
7 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:53
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 6 با 0:0:54
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 7 با 0:1:47
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه