سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 78


راهنما
دعوت دوستان

سوال 78 | ۲۴ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی جمله پنجم برابر 12 و جمله ی هشتم برابر 24 است. جمله صدم دنباله چقدر است؟
 

پاسخ

  

392

 

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 1 با 0:0:32
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 3 با 0:0:46
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 4 با 0:0:47
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه