سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 79 | ۲۵ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


 چند مقدار متمایز می تواند داشته باشد، تا مجموعه نشان دهنده یک تابع باشد؟
 

پاسخ

  

2

می دانیم در تابعی که به صورت زوج مرتب نوشته می شود، مؤلفه اول تکراری وجود ندارد. در نتیجه باید مؤلفه های دوم زوج مرتب های  و برابر باشند. بنابراین:
 
با جای گذاری آن ها در زوج مرتب، مؤلفه اول تکراری ایجاد نمی شود. پس هر دو مقدار قابل قبول است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:17)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر دوم (با 0:0:33)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمد ثابت عهد جهرمی

محمد ثابت عهد جهرمی

نفر سوم (با 0:0:38)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر چهارم (با 0:0:44)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر پنجم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه