سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 473


راهنما
دعوت دوستان

سوال 473 | ۲۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی، مجموع چهارجمله ی اول 15 و مجموع پنج جمله ی بعدی آن 30 می باشد. جمله ی یازدهم این دنباله کدام است؟  
 

پاسخ

  

8

                                     
                                                                          

برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 1 با 0:0:47
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:53
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه