سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 474


راهنما
دعوت دوستان

سوال 474 | ۲۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموع هشت جمله ی اول از دنباله ی حسابی  برابر 60 باشد  ، قدر نسبت دنباله چه قدر است؟
 

پاسخ

  

7

                                
 
 
 
 

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:45
7 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:45
7 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه