سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 477


راهنما
دعوت دوستان

سوال 477 | ۲۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


سهمی محور x ها را در نقاطی به طول a و b قطع می کند، کدام است؟(a بزرگتر از b است.) 
 

پاسخ

  

9

 برخورد با محور xها در نقاطی رخ می دهد که برابر صفر باشد. 


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:48
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
3 0

ببخشید ولی چون نقاط aو bدقیقا معلوم نشده که چه نقاطی اند و گفته نشده که aبزرگ تر از bباشه؛و فقط میشه گفت یکشون1-و دیگری 3 است؛پس پاسخ اگرa=-۱ باشد؛برابر۱۱-و در صورتی کهa=3باشد؛برابر9است

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 سال پیش
5 0

بله منم با خانم رضایی موافقم منم -11 بدست اوردم اعتراض هم زدم ولی هنوز جواب داده نشده

ارسال دیدگاه