سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 482 | ۰۱ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، چند تابع از P به Q وجود دارد؟
 

پاسخ

  

8

برای هر ورودی، خروجی باید یا d باشد یا ، پس برای هر ورودی 2 حالت برای خروجی داریم.
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:8
43 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:18
32 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:43
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:43
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:54
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 6 با 0:0:55
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه