سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 484


راهنما
دعوت دوستان

سوال 484 | ۰۳ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حداقل چند پیکان از نمودار ون روبه رو حذف کنیم تا رابطه ی حاصل، یک تابع باشد؟

 

پاسخ

  

4

نکته: برای اینکه یک نمودار ون، تابع باشد باید از هر کدام از عضوهای بخش ورودی یک پیکان خارج شده باشد یا هیچ پیکانی خارج نشده باشد.
برای اینکه حداقل تعداد پیکان های حذف شده را داشته باشیم، باید طوری حذف کنیم که از هر عضو بخش ورودی دقیقاً یک پیکان خارج شود. (بخش ورودی همان قسمت چپی در شکل صورت مسئله است).

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:25
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:45
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 6 با 0:0:50
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 7 با 0:0:53
9 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه