سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 485


راهنما
دعوت دوستان

سوال 485 | ۰۴ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  آنگاه  کدام است؟
 

پاسخ

  

16

5=(2)f
11=(4)f

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 2 با 0:0:50
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه