سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 492


راهنما
دعوت دوستان

سوال 492 | ۱۱ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


62 – یک مجموعه‌ی ‌ عضوی، 55 زیر مجموعه‌ی عضوی دارد.  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

11

 

 
 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:22
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:38
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:40
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:47
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه