سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 494


راهنما
دعوت دوستان

سوال 494 | ۱۳ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


60 – چند مثلث از اتصال 6 نقطه واقع بر روی محیط یک دایره تشکیل می‌شود که فقط همین نقاط رئوس مثلث باشند؟
 

پاسخ

  

20

می‌دانیم که هر مثلث از به هم وصل کردن سه نقطه‌ی غیرواقع بر یک خط راست به وجود می‌آید. چون نقطه‌ها روی دایره اند (و هیچ سه تایی روی خط نیست) و برای ساختن هر مثلث 3 نقطه نیاز داریم، این 3 نقطه را از بین 6 نقطه‌ی موجود انتخاب می‌کنیم. بنابراین داریم:
 
سؤال:شما از کجا فهمیدید که این مسأله از راه ترکیب حل می‌شه و از راه ترتیب حل نمی‌شه؟
پاسخ: مثلث ABC همون مثلث BCA است، بنابراین ترتیب در اون اهمیت نداره.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 2 با 0:0:40
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 3 با 0:0:40
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 4 با 0:0:49
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 5 با 0:0:55
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 6 با 0:1:6
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه