سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 495 | ۱۴ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیبیات
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


63 – اگر تعداد زیرمجموعه‌های 2 عضوی یک مجموعه‌ی  عضوی با تعداد زیر مجموعه‌های 4 عضوی آن برابر باشد، حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

20

نکته: با فرض ، اگر آن گاه به عبارت دیگر:
بنابراین:
 
سؤال: اگه این نکته یادمون رفت، چی کار کنیم؟
پاسخ: هیچی به روش معمول حلش کن. ببین:
 

و یا می‌توان گفت:
          
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
32 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:24
77 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:45
4 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:46
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه