سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 497


راهنما
دعوت دوستان

سوال 497 | ۱۶ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع در نقطه ای به طول  ماکسیمم داشته باشد، برابر است با:
 

پاسخ

  

2

طول نقطه ی ماکسیمم سهمی برابر است، پس باید:

 
 
 
و از طرفی با توجه به این که سهمی باید ماکسیمم داشته باشد باشد، پس فقط جواب قابل قبول است.

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:42
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 2 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:53
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 4 با 0:0:55
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:1:52
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه