سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 500


راهنما
دعوت دوستان

سوال 500 | ۱۹ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


نقطه ی رأس سهمی به معادله ی است. این سهمی محورها را با کدام عرض قطع می کند؟
 

پاسخ

  

-1

اول با استفاده از مختصات رأس مقادیر و را از معادله ی سهمی پیدا می کنیم. طول رأس برابر است، پس و مختصات رأس سهمی باید در معادله ی آن صدق کند، پس:

 
 
حالا محل برخورد سهمی با محور عرض ها را پیدا می کنیم: (یعنی به جای می گذاریم)


برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 1 با 0:0:48
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:49
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:51
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:52
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 6 با 0:0:54
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه