سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 502


راهنما
دعوت دوستان

سوال 502 | ۲۱ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر رأس سهمی روی نیمساز ناحیه ی چهارم واقع باشد، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

1/3

معادله ی نیمساز ناحیه ی چهارم است، (یعنی در اصل ناحیه ی دوم و چهارم) پس مختصات رأس سهمی را پیدا می کنیم و در این معادله قرار می دهیم:

 
 
 
 
مختصات رأس به شکل است، این مختصات را در معادله ی صدق می دهیم:


برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:45
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 3 با 0:0:46
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 4 با 0:0:49
9 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 6 با 0:0:50
7 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه