سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 86


راهنما
دعوت دوستان

سوال 86 | ۰۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع چند بار خط را قطع می کند؟
 

پاسخ

  

1

اگر نمودار تابع را دو واحد به پایین منتقل کنیم، نمودار تابع به دست می آید که یک بار خط را قطع می کند.

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:11
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 2 با 0:0:15
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:34
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 4 با 0:0:38
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 5 با 0:0:39
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه