سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 86 | ۰۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع چند بار خط را قطع می کند؟
 

پاسخ

  

1

اگر نمودار تابع را دو واحد به پایین منتقل کنیم، نمودار تابع به دست می آید که یک بار خط را قطع می کند.

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:11)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر دوم (با 0:0:15)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر سوم (با 0:0:34)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:38)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر پنجم (با 0:0:39)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه