سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 509


راهنما
دعوت دوستان

سوال 509 | ۲۸ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با فرض اینکه باشد، حاصل عبارت برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

3/5

گزینه (1)
ابتدا عبارت را ساده می کنیم. می دانیم که است (مضارب فرد هم انتهای خود می باشند) در نتیجه:
 
حال به ساده کردن عبارت داده شده می پردازیم:
 
 
کسر را تفکیک می کنیم:                                      

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 3 با 0:0:49
7 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:54
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه