سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 510


راهنما
دعوت دوستان

سوال 510 | ۲۹ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


ماکزیمم عبارت  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

4

 
 

برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 1 با 0:0:46
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:51
10 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 6 با 0:0:53
14 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه