سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 508


راهنما
دعوت دوستان

سوال 508 | ۲۷ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت زیر را بدست آورید؟ 

پاسخ

  

31برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:23
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:31
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:0:43
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 5 با 0:0:48
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 6 با 0:0:59
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه