سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 509


راهنما
دعوت دوستان

سوال 509 | ۲۸ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل عبارت  در کدام گزینه آمده است؟

پاسخ

  

1375برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:36
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه