سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 89


راهنما
دعوت دوستان

سوال 89 | ۰۴ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

50

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر 6 باشد، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

-2

باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با. بنابراین. اگر در تساوی قرار دهیم، به دست می آید:


برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 1 با 0:0:33
5 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 2 با 0:0:36
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 3 با 0:0:39
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه