سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 511


راهنما
دعوت دوستان

سوال 511 | ۳۰ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، ABCD  مربع و مثلث ODC  متساوی الاضلاع است.   چند درجه است؟

پاسخ

  

15برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 1 با 0:0:25
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 2 با 0:0:27
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 3 با 0:0:44
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 4 با 0:0:44
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 5 با 0:0:50
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه