سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 512


راهنما
دعوت دوستان

سوال 512 | ۳۱ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع زوایای مشخص شده در ستاره چند درجه است؟
 

پاسخ

  

180

 در هر مثلث، اندازه‌ی زاویه‌ی خارجی برابر است با مجموع زاویای داخلی غیرمجاور.


برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 1 با 0:0:21
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 3 با 0:0:40
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

نفر 4 با 0:1:6
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 5 با 0:2:2
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه