سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 514


راهنما
دعوت دوستان

سوال 514 | ۰۲ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

             
تذکر:                                                                                                                   
 

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:48
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه